Rozvrh pohybových kurzů – LÉTO 2022 – AKORD Ostrava | Kulturní a společenské centrum

Rozvrh pohybových kurzů – LÉTO 2022

Pondělí
18:00 – 19:20
Zdravotní cvičení dle vývojové kineziologie (+20 minut relaxace) – Darina Kabardina

Úterý
18:00 – 18:50 
Cvičení pro zdravá záda – Alena Kaňuková

19:00 – 20:15
Cvičení v síti – Alena Kaňuková