DEN PAMÁTEK NA JIHU – AKORD Ostrava | Kulturní a společenské centrum

DEN PAMÁTEK NA JIHU

Datum konání akce: 20.09.2020 - 13:30

vycházka mapující historii osady Březí, vedle níž se po 2. světové válce začalo budovat funkcionalistické sídliště a od roku 1950 zástavba v duchu socialistického realismu.

Popis vycházky: Osada Březí, která se rozkládala v okolí dnešní Plzeňské ulice při okraji Bělského lesa, dávno zanikla. Jediným pozůstatkem je funkcionalistický hotel Alberta Helbicha, jehož počátky sahají do roku 1909. V blízkosti osady, na ploše bývalých rybníků, se po 2. světové válce začalo stavět Vzorné sídliště Ostrava-Zábřeh – Bělský les, jehož výstavba byla po roce 1948 zastavena a opětovně zahájena v duchu tehdy preferovaného socialistického realismu (sorely). Během komentované prohlídky srovnáme standard bydlení v jednotlivých domech, zaměříme se na občanskou vybavenost sídliště, blíže se seznámíme s urbanistickým plánem tzv. Stalingradu a přiblížíme si jednotlivé objekty v okolí náměstí. Přiblížíme si minulost kulturního domu, který v roce 2019 oslavil 60 let od svého otevření. Prohlídka bude ukončena návštěvou běžně nepřístupných míst AKORDU.

Více na www.pamatkynajihu.cz

Malý cvičení sál č. 412

Nově zrekonstruovaný malý cvičební sál č. 412 je nachází ve 4. patře (65 m2). Místnost tvoří dvě stěny ...

Letní zahrada

Letní zahrada obklopuje budovu Akordu ze tří stran. Vstup do ní je možný dvěma branami, a to buď přímo ...