ODBORCONSULT-D – AKORD Ostrava | Kulturní a společenské centrum

ODBORCONSULT-D

SEMINÁŘE V KVĚTNU A ČERVNU

13.5.2020            Nemovitosti – věcná práva, oceňování a smlouvy pro přípravu a realizaci

18.5.2020            Hmotný, nehmotný a ostatní majetek v účetnictví vč. posledních změn

16.6.2020            Pokladna, pokladní a účetní činnost, cestovních náhrady

 

Kontakt:

Školení organizuje agentura Odborconsult-D. Více informací získáte na www.skoleni-kurzy.cz nebo na tel 233 550 031.

Přihlášení provádějte prostřednictvím formulářů přímo na stránkách jednotlivých seminářů.