Podnikové vzdělávání zaměstnanců – AKORD Ostrava | Kulturní a společenské centrum

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Logo OPZ barevné

Jsme zapojeni do výzvy z operačního programu Zaměstnanost.

Projekt „PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ AKORD & POKLAD S.R.O.“, registační číslo CZ.03.1.52/0.0/19_097/0011843, prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, MPSV. 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Náš projekt bude finalizován v roce 2021.

https://www.esfcr.cz/vyzva-097-opz

Publicita EU