POHYBOVÉ KURZY – AKORD Ostrava | Kulturní a společenské centrum

POHYBOVÉ KURZY

Aktualizace 26. 5. 2020, 14:45

Vážení klienti,

na základě vzniklé situace byly zrušeny následující pohybové kurzy:

 • Senioři v pohybu (10:00, úterý)
 • Lekce v síti pro děti (15:30 a 16:30, úterý)
 • Pilates pánevní dno (18:00, pondělí; 16:00, úterý) – je možné si vybrat jiný pohybový kurz kromě lekcí v sítích
 • Dopolední relaxační cvičení (10:00, čtvrtek)

U těchto kurzů vám bude vrácena alikvótní část. Pro její vrácení musíte na pokladně předložit vaši permanentku. Poté vám bude daná částka vrácena.

Od pondělí 11. května pokračujeme v těchto pohybových kurzech:

 • Yoga therapy (18:00, pondělí)
 • Lekce v síti fitness (19:15, pondělí)
 • Relaxační jóga (17:00, úterý)
 • Zdravá záda (19:00, úterý)
 • Lekce v síti fitness (17:45, úterý)
 • Lekce v síti pokročilí (19:00, úterý)
 • SM systém (16:30 a 18:30, středa)
 • Pilates (18:00, středa)
 • Tabata (18:15, středa)
 • Lekce v síti fyzio (19:00, středa)
 • Yoga therapy (19:00, středa)
 • Jóga pro začátečníky (16:15, čtvrtek)
 • Lekce v síti pro začátečníky (17:45, čtvrtek)
 • Pilates (18:00, čtvrtek)

Všechny kurzy budou probíhat v obvyklých časech. Jejich termín ukončení se prodlužuje. Kurzy končí 2. července 2020. Poté bude vypsán rozpis letních kurzů. V případě, že se na lekci dostaví větší počet lidí, tak se cvičení přesune do větších prostor, kterými Akord disponuje.

U kurzů, které od 11. května znovuotevíráme, vám nabízíme kompenzaci / náhradu za neuskutečněné lekce. Náhrada vám bude připsána v podobě kreditu. Informace ohledně kreditového systému najdete ZDE

Podle počtu neuskutečněných lekcí (1 lekce = 100 kreditu) vám bude do systému kredit nahrán. Kredit můžete využít na jakoukoli lekci a to do 31. srpna 2020. Samozřejmě můžete prostřednictvím kreditu přihlásit i více lidí a vyzkoušet tak něco nového.

Při vstupu do Akordu vás prosíme o dodržování následujících hygienických pravidel a pokynů:

 1. V našem centru přirozeně dochází k větší kumulaci osob na některých místech. Prosíme o maximální ohleduplnost a pokud je to možné, co nejvíce dodržujte odstupy 2 m od ostatních klientů i personálu. Chráníte tak sebe i své okolí.
 2. Jsme moc rádi, že už můžete použít naše šatny a sprchy. Svůj čas strávený v nich však omezte na nezbytné minimum. Skříňky si vybírejte tak, abyste kolem sebe měli dostatek volného prostoru, do sprch vstupujte postupně, vyhýbejte se větší kumulaci osob na jednom místě.
 3. Přestože je již možné cvičit bez roušky, používejte roušku nebo jinou ochrannou pomůcku v místech jako je recepce, šatny, bar, prostě tam, kde se vyskytuje více lidí. Jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které se dají zakoupit v lékárnách.
 4. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení. V případě, že podložku nemáte, je nutné si vzít vlastní ručník.
 5. Platby za cvičení preferujeme bezkontaktní.
 6. Při vstupu do prostor Akordu použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.
 7. Po každém použití pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky pro vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.
 8. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.
 9. Pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního či jiného infekčního onemocnění, prosíme, odložte návštěvu našeho centra na dobu, kdy budete zdraví.
 10. Při odchodu z Akordu opět použijte dezinfekční prostředek na ruce. Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte p. Čerňavovou na mailu j.cernavova@akord-poklad.cz