POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE – AKORD Ostrava | Kulturní a společenské centrum

POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE

Datum konání akce: 19.09.2020 - 09:00 28.11.2020 - 09:00

Pozitivní psychologie v praxi inspirované Martinem E. P. Seligmanem

Nový zážitkový program trenéra a kouče Libora Vilíma. Program zahrnuje 3 dílčí tréninky:

  • 19. 9. 2020 – od 9:00
  • 17. 10. 2020 – od 9:00
  • 28. 11. 2020 – od 9::00

Co Vás v programu čeká?

  • Dozvíte se, jak se zbavit zlozvyku pesimismu a nevzdávat se kvůli maličkostem.
  • Dokážete si konstruktivněji vysvětlit své chování a naučíte se jednat sami se sebou mnohem pozitivněji.
  • Podaří se vám prolomit depresivní myšlenky, lépe využijete svého potenciálu, budete úspěšnější a spokojenější. Naznačí směry, kterými se lze dál ubírat.
  • Získáte cennou inspiraci a užitečná praktická doporučení pro zvýšení své osobní pohody a spokojenosti, která můžete úspěšně využít ve svém osobním i profesním životě. Je nasnadě, že život není jen procházkou růžovou zahradou. Mnohdy nás vede i strmými stezkami a stinnými údolími, ze kterých však vždy máme šanci vystoupat opět na výsluní. Pozitivní psychologie vám nejen pomůže zorientovat se v tom, kam a s jakou výbavou kráčíte, ale může vám také posloužit jako rozcestník na životních křižovatkách, ukazující možnosti volby jiných tras.

Pozitivní psychologie

Nám ukazuje, že pozitivní myšlení má smysl a že každý den stačí málo, aby se člověk cítil trochu líp. Optimisté žijí déle. Štěstí, optimismus, kladný přístup k životu – to vše jsou pojmy, s nimiž se pojí zcela nové psychologické hnutí, které navazuje na nejlepší tradice vědeckého poznání. Pozitivní psychologie vychází z přesvědčení, že nejlepší terapeuti nehojí pouze rány, ale pomáhají prohlubovat v lidech silné stránky a ctnosti a hledat způsoby jak prožít šťastný a plnohodnotný život. Martin Seligman dospěl k názoru, že na věc lze jít i ze zdravého konce pozitivních emocí například: sebedůvěry, naděje, důvěry, můžeme nejlépe využít nikoli v dobách, kdy je život snadný, ale v těžkých chvilkách. Silné stránky a ctnosti mohou být klíčem k vytváření odolné osobnosti. Pozitivní psychologie, jak sám název napovídá, se sice opravdu zaměřuje spíše na studium kladných témat, avšak nikoli proto, aby zároveň popírala či zanedbávala stinné stránky života. Reaguje spíše na skutečnost, že až donedávna výrazně převládalo zaměření vědecké a teoretické psychologie na studium problémových oblastí, rizikových faktorů, negativních jevů a poruch. Příznivé aspekty života a pozitivní stránky osobnosti byly spíše přehlíženy. Proč také věnovat energii, čas a prostředky něčemu, co nevnímáme jako problém?


předplatné
Poruba

LA PUTYKA – Kaleidoscope

08.08.2020 - 19:00