FOTO FEST

Seznam přihlášených fotografů  – FOTOFEST 2016

 1. Agata Kunc
 2. Ivan Vyoral
 3. Klaudia Porebska
 4. Lucie Oršulíková
 5. Maria Katarzyna Chlebek
 6. Petr Seidler
 7. Sára Bernovská
 8. Svatoslava Oborná
 9. Alena Pončová
 10. Dušan Barto
 11. Elžbieta Cimala
 12. Alena Hamšíková
 13. Helena Vojtíšková
 14. Ilona Hromádková
 15. Jan Šebek
 16. Jana Selingerová
 17. Magda Mladějovská
 18. Magda Vavrysová
 19. Marcel Hudeček
 20. Maxim Zherebov
 21. Josef Zajíc
 22. Michal Fuglevič
 23. Michal Sobczyk
 24. Natalia Klimaschka
 25. Patrycja Piechula
 26. Patrycja Spyra
 27. Pavel Píša
 28. Pavel Pleva
 29. Pavla Klinkeová
 30. Pavla Olšerová
 31. Pawel Kwiatoń
 32. Petra Kaštovská
 33. Renata Kuchařová
 34. Renáta Laryszová
 35. Roman Kouřil
 36. Tereza Pálová
 37. Tomáš Prostějovský
 38. Weronika Fichna
 39. Weronika Kolar
 40. Wojciech Domagala
 41. Antonín Diviš
 42. Šárka Nováková
 43. Libor Hromádka
 44. Radim Bittner

Česko-polská soutěž pro neprofesionální fotografy.
Letos vyhlašujeme další ročník fotografické soutěže, tentokráte na téma ŽIVOT V DETAILU.

ŽIVOT V DETAILU

1. VYHLÁŠENÍ A PRAVIDLA SOUTĚŽE FOTOFEST 2016 Pořadatelem soutěže je DK AKORD Ostrava s.r.o ve spolupráci s odbornými médii a partnery. Vyhlášení soutěže 1.5. 2016  – téma pro rok 2016 – ŽIVOT V DETAILU Téma je zaměřeno na život kolem nás nejen v makro provedení, ale také pomocí detailů na všem živém.
2. Uzávěrka soutěže . Od 19.9. 2016 mají soutěžící možnost průběžně zasílat fotografie do soutěže. Ukončení příjímání soutěžních fotografií je 23.9. 2016 ve 23:59 hod. Po tomto termínu již nebudou snímky do soutěže zařazeny. Počet snímků od jednoho soutěžícího je omezen na max. 6 snímků.

3. Technická specifikace pro odevzdání fotografií (snímků):

 • snímek zasílejte ve formátu JPG nebo PNG v tiskové kvalitě – nejlépe v rozlišení 30×42cm na 300dpi, resp 3543×4996 bodů, (pozn. – náhledy či zmenšené snímky nelze vytisknout v dostatečné velikosti a kvalitě, tisk vítězných fotografií na formát A3)
 • předání snímku – pouze elektronicky, zasláním na adresu : z.kacor@dk-akord.cz a to prostřednictvím serverů jako je např. uschovna.cz.
 • ke snímku je nutné dodat název snímku, jméno a příjmení autora, telefonické a korespondenční spojení
 • snímek nesmí obsahovat žádný vodoznak ani vložený text nebo obrázek

4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit fotografie se záběry, které navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Fotografie nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

5. Účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky v rámci soutěže byly použity organizátorem na propagaci této soutěže a to: publikováním v denním tisku a jiných médiích, na reklamních plochách anebo v elektronické formě, a to bez nároku na honorář. Účastník rovněž souhlasí, že snímky budou bez nároku na honorář použity při realizaci výstavy, která může mít putovní charakter i mimo území ČR.

6. Zasláním fotografie do soutěže účastník schvaluje, že je tento oprávněn s fotografií nakládat, zejména že je autorem fotografie. V opačném případě může být taková fotografie vyřazena, smazána a účastník může být bez náhrady vyřazen ze soutěže. Účastník bere na vědomí, že zasláním fotografie do soutěže na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku nedostatečného oprávnění účastníka disponovat fotografií či právy k ní. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý účastník je povinen při pořizování fotografií dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává účastník vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

7. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže ani udělit výhry.

8. Vyhlášení výsledků a předání cen bude realizováno v rámci vernisáže Fotografické výstavy v DK AKORD v měsíci říjnu na které všichni soutěžící obdrží pozvání.

Zpět


 
Odběr novinek

Odběr novinek
Chcete si objednat pronájem? Kontaktujte nás!„V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004Sb. o některých službách informační společnosti, a to až do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány“.

Máte dotaz nebo jen vzkaz pro nás?
Neváhejte se na nás obrátit!


„V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004Sb. o některých službách informační společnosti, a to až do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány“.