Výstava biblí - Bible včera, dnes a zítra

V prostorech Domu kultury Akord v se uskuteční ve dnech 21.7. – 13.8. 2015 unikátní putovní výstava Bible včera, dnes a zítra, která představí Bibli a její poselství široké veřejnosti. Ostravská výstava bude svým rozsahem a zaměřením bezkonkurenčně největší, která doposud v České republice a na Slovensku v minulosti byla.

„Návštěvníci si budou mít možnost prohlédnout více jak 500 různých exponátů pro dospělé, mládež i děti v desítkách jazyků. Kromě dvou nejstarších Biblí z roku 1549 a 1556 budou k vidění Žalmy z roku 1540, různé Bible, kancionály, zpěvníky, modlitební knížky, obrázkové Bible, Bible a biblické příběhy pro děti a mládež, mapy nebo zajímavé studijní materiály a komentáře. Ze zajímavých exponátů lze také jmenovat např. Melantrichovy Bible, Bible a kancionál v řeči černošského kmene Zulu, Bible v esperantu nebo ve vietnamštině, hebrejskou a řeckou Bibli, biblické příběhy v češtině a zároveň romštině, ruční přepis evangelia podle Marka na cigaretový papírek vytvořen politickým vězněm v roce 1958, Bible do vody, jedna z nejmenších Biblí na světě – Bible pod mikroskop, biblická kniha v Braillově písmě nebo unikátní komentáře a studijní materiály umožňující snadnější pochopení Bible, jejího významu a jejího poselství včetně možnosti vnoření se poutavou formou do biblických událostí a prorockých předpovědí. K vidění bude také svitek Tóry (5 knih Mojžíšových) přímo z Izraele," říká za pořadatele Petr Hamrozi. Vybrané nejnovější exponáty včetně široké nabídky Biblí, Biblí a biblických příběhů pro děti a mládež, atlasy nebo zajímavé studijní materiály a komentáře bude možné také zakoupit za zvýhodněných podmínek. Součástí výstavy bude také ruční přepis Bible. Jednotlivé kopie přepsaného textu budou po ukončení cyklu výstav rozmnoženy a umístěny jako zajímavé exponáty v místech konání putovní výstavy. Návštěvníci se budou mít možnost zapojit do zajímavé biblické soutěže o hodnotné ceny. Pro zájemce bude také k dispozici nabídka možnosti dalšího studia Bible a korespondenčních kurzů nebo možnost diskuzí o Bibli a duchovních otázkách. Pro veřejnost, školy nebo větší skupiny jsou připraveny přednášky. Součástí expozice bude také velmi vzácná sbírka rytin jednoho z největších malířů všech dob – Rembrandta Van Rijna. Bezmála 100 grafických listů rytin, leptů a perokreseb přiblíží dílo Rembrandta, jeho odevzdanost Pánu Bohu a pohled na biblické příběhy a vlastní ztotožnění s některými z nich, zejména s příběhem Návratu marnotratného syna. K vidění bude také unikátní sbírka rytin jednoho z nejvýznamnějších francouzských malířů a rytců, Gustava Dorého. Gustav Doré se široce věnoval biblickým motivům. I díky tomu bude možné v Ostravě zhlédnout bezmála 200 nádherných rytin přibližujících Biblí a biblické příběhy. Ostravskou výstavu také doplní sbírka moravského malíře Zdeňka Valchaře, jehož tvorba je plná biblické naděje. Nádherné obrazy budou jistě velkým povzbuzením a isnpirací pro každého návštěvníka. "Překvapil nás zájem o tuto výstavu, o Bibli samotnou a všeobecně o duchovní otázky mezi mladými lidmi, staršími i širokou veřejností. Jsme rádi, že pro mnohé je Bible Knihou knih, která obsahuje aktuální poselství i pro dnešní dobu, zejména v této v mnoha ohledech těžké době. Věříme, že výstava zaujme své návštěvníky také v Ostravě, " říká pořadatel výstavy Petr Hamrozi. Je připraven také doprovodný program v podobě přednášek na biblická témata, která budou vysílána také v přímém přenosu na BibleTV. Celý projekt je realizován I4U o.s., ve spolupráci s Maranatha o.s. a dalšími partnery.


Zpět


 
Odběr novinek

Odběr novinek
Chcete si objednat pronájem? Kontaktujte nás!„V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004Sb. o některých službách informační společnosti, a to až do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány“.

Máte dotaz nebo jen vzkaz pro nás?
Neváhejte se na nás obrátit!


„V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004Sb. o některých službách informační společnosti, a to až do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány“.