POHYBOVÉ KURZY – AKORD Ostrava | Kulturní a společenské centrum

POHYBOVÉ KURZY

Aktualizace 7. 5. 2020, 9:50

Vážení klienti,

na základě vzniklé situace byly zrušeny následující pohybové kurzy:

 • Senioři v pohybu (10:00, úterý)
 • Lekce v síti pro děti (15:30 a 16:30, úterý)
 • Pilates pánevní dno (18:00, pondělí; 16:00, úterý) – je možné si vybrat jiný pohybový kurz kromě lekcí v sítích
 • Dopolední relaxační cvičení (10:00, čtvrtek)

U těchto kurzů vám bude vrácena alikvótní část. Pro její vrácení musíte na pokladně předložit vaši permanentku. Poté vám bude daná částka vrácena.

Od pondělí 11. května pokračujeme v těchto pohybových kurzech:

 • Yoga therapy (18:00, pondělí)
 • Lekce v síti fitness (19:15, pondělí)
 • Relaxační jóga (17:00, úterý)
 • Zdravá záda (19:00, úterý)
 • Lekce v síti fitness (17:45, úterý)
 • Lekce v síti pokročilí (19:00, úterý)
 • SM systém (16:30 a 18:30, středa)
 • Pilates (18:00, středa)
 • Tabata (18:15, středa)
 • Lekce v síti fyzio (19:00, středa)
 • Yoga therapy (19:00, středa)
 • Jóga pro začátečníky (16:15, čtvrtek)
 • Lekce v síti pro začátečníky (17:45, čtvrtek)
 • Pilates (18:00, čtvrtek)

Všechny kurzy budou probíhat v obvyklých časech. Jejich termín ukončení se prodlužuje. Kurzy končí 2. července 2020. Poté bude vypsán rozpis letních kurzů. V případě, že se na lekci dostaví větší počet lidí, tak se cvičení přesune do větších prostor, kterými Akord disponuje.

U kurzů, které od 11. května znovuotevíráme, vám nabízíme kompenzaci / náhradu za neuskutečněné lekce. Náhrada vám bude připsána v podobě kreditu. Informace ohledně kreditového systému najdete ZDE

Podle počtu neuskutečněných lekcí (1 lekce = 100 kreditu) vám bude do systému kredit nahrán. Kredit můžete využít na jakoukoli lekci a to do 31. srpna 2020. Samozřejmě můžete prostřednictvím kreditu přihlásit i více lidí a vyzkoušet tak něco nového.

Při vstupu do Akordu vás prosíme o dodržování následujících hygienických pravidel a pokynů:

 1. Přijďte k nám již převlečení do sportovního oblečení, u nás se jen přezujte do sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory. Bohužel zázemí (šatny a sprchy nejsou zatím k dispozici).
 2. Svoji venkovní obuv ukliďte do své sportovní tašky, kterou umístěte dle instrukcí našeho personálu.
 3. Co se týká roušek, během organizovaného cvičení, za které se považují skupinové lekce a osobní trénink 1:1, je umožněno cvičit bez roušky. Cvičící trenér mít roušku nemusí. Zvažte ochranu dýchacích cest z důvodu vlastní bezpečnosti.
 4. Nezapomeňte, že při pobytu u nás může dojít ke zvýšené kumulaci osob na jednom místě. Přestože je již možné cvičit bez roušky, doporučujeme mít roušku nebo jinou ochrannou pomůcku s sebou a používat ji v místech jako je recepce, prostor na přezouvání, bar, prostě tam, kde se vyskytuje více lidí. Jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které se dají zakoupit v lékárnách.
 5. Pokud je to možné, doneste si vlastní podložku na cvičení. V případě, že podložku nemáte, je nutné si vzít vlastní ručník.
 6. Na lekci přijďte nejdříve 5 minut před začátkem lekce, abyste se vyhnuli setkání s klienty z lekce předchozí.
 7. Při odbavování na recepci dodržujte odstupy.
 8. Při vstupu do prostor Akordu použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce. Dezinfekce je dostupná u hlavního vstupu i u vstupu do cvičebních sálů.
 9. Dodržujte bezpečnou vzdálenost 2 metry od dalších cvičících.
 10. Použité pomůcky odložte na určené místo a respektujte pokyny lektora.
 11. Při použití WC taktéž dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte, až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě. Dodržujte správný postup při mytí rukou.
 12. Při odchodu opět použijte dezinfekční prostředek na ruce. Odchod zbytečně neoddalujte.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte p. Čerňavovou na mailu j.cernavova@akord-poklad.cz